2019. July 27.

2. paket: Secesijska tura u Subotici i Segedinu (hrvatski, kineski gosti)

Trajanje: 3 ili 4  dana
Period rezervacije: 01.01 2019.  – 30.12 2019.

Sadržaj paketa:

Smeštalj u hotelu: 3-4­* ili u pansionu sa polupansionom

  1. dan

10.00 Sastanak kod kancelarije  Turističkog informativnog centra Subotice

10.30 Poseta obnovljene Sinagoge ( sa vodičem)

Sinagogaje izgradjena po projektima Marcela Komora i Dežea Jakaba 1902 godine.Osim umetničke i estetske vrednosti njegova posebna vrednost je da  u Evropi jedina sinagoga koja   predstavalja  verziju madjarske secesije.Za ovaj stil su tipični motivi biljki  u u obliku paunovog pera, lale , stilizovane ruže, ljiljanikoje se pojavljulju na fasadia u unutrašnjosti na zidovima i  vitraže na prozorima . Vitraže je izradio Mikša Rot u svojoj radionici u Budimpešti.A ukrasi fasade u fabrici porculana  Žolnai u Pečuhu.

11.30 Poseta Rajhleove palate

Arhitekta  Ferenc  Rajhel za svoju budući stan i kancelariju je odabrao je  najllepši plac u Subotici .Za svoje potrebe bez ikakvih obaveza odbacivših sve šablone i prinude i napravio takav obljekat kome se mnogi dive.Ko vozom dolazi u Suboticu Rajhelova palata je prva zgrada koju áe da zapazi i posle toga postaje rob formi , ukrasa i neobičnog kolorita.

 12.30 Ručak u centru grada

14.00 – 17.00 Obilazak Subotičke secesije sa posetom gradske kuće (sa vodičem)

Stanice: Gradska kuća, Hotel, Aranj Baranj,  palata Madjarske osnovne kreditne banker ,palata Dušanaan Stojkovića, palata, Jožefa Roznofskog, palata Austro-Ugarske banke

  1. dan

10.00 Secesijska šetnja u centru grada

Stanice:Palata Mikše Demetera ,Palata trgovinske banke Subitice i okoline, Gradska najamna palata ,najamna palata  Simeona Leovića,  Hotel, Aranj Baranj , Palata osnovne krdeitne banke Madjarske  ,

12.00 Ručak u centru Subotice posle polazak za Segedin

16.00-18.00 Šetnja kroz  bisere  Segedinske secesije ( sa vodičem )

U toku šetnje možemo upoznati najlepše secesijske zgrade Segedina ne samo spolja nego i izunutra.Luksuzne palate za gornju gradjansku klasu sa ogradom stepeništa od kovanog gvoždja sa originalnim keramikama i farbanim staklima.

Stanice:Kuća Beregi ,Dajčova palata ,  Grofova palata,  Rekova-palata,Ungar-Majer palata

„Bilo je jedno relativno kratko vreme u istoriji madjarskog gradjevinarstva nepunih dvadeset godina neeposredno pre prvog svetskog rata kada su se stvorili uslovi koji su neophodni za gradjevinarstvo za koje možemo reći da je svetskog kvaliteta..Ovo je bilo doba secesije. Bio  je mir to je period privredne ekspanzije države i bilo je sredstava  i za skupe javne izgradnje.  Naročito u često zaostaloj „prašnjavoj „ niziji trebalo je stvoriti gradove.Gradili su gradske kuće , crkve,sinagoge,kasina i mnogo što šta drugo.Graditelji su  jedan za drugim dobijali narudžbe .Od poznatiljih Lehner,Lajta,Komor,Girgl,Baumhorn,i Medjasai ali na desetine su dobija narudžbee i manji poznati projektanti.To je bilo zlatno doba i na sreću da su većina zgrada su ostale do dan danas „.

  1. dan

10.00 Obilazak jevrejske secesije sa posetom Nove sinagoge (sa vodičem)

Impozantna zgrada Nove sinagoge u Segedinu već  svojim dimenzijama impresionira  svoje posetioce. Visina kupole je 48,5 metara  i može da primi 1340 osoba Sinagoga je delo Lipota Bumhorna koji je napravio 22 sinagoge u Madjarskoj i u inostranstvu.Tada 1903.godine je izgradjena medju graditeljima sinagoga u Evropi popularnom  morsko secesijskom stilu.Najlepši deo sinagoge je unutrašnjost kupole, koja simbolizuje svet.Beskrajnost simboliziraju prema vrhu kupole sve tamniji delovi  kobaltno plave boje na kojem su razbačene  bezbroj zvezdi. Kupola stoji na 24 stuba koji simbolizuju  24 sata u danu.

Stanice: Zgrada jevrejske opštine,zgrada u ulici Jošika 14., Nova sinagoga

12.00 Ručak posle slobodan program

15.00 Dragulji segedinske seccesije od Stare dame do trga Sečenji (Széchenyi).(sa vodičem )

Posebnost Segedinske industrijske istorije je vodeni toranj koju Segedinci zovu samo kao  „Stara dama” .Prvi objekat izgradjen od armiranog betona elegantna zgrada u sredini trga koja je omiljeno sastajalište i odrednica ambijenta grada .Najpopularniji arhitekta Segedina je bio Ede Madja ko je tragično  umro u mladosti  koji je za 8 godina projektova više desetina zgrada.da li znamo gde se nalaze te zgrade ?

Stanice: Vodeni toranj, Unger Majer palata ,Trgovinsko industrijska banka,Tedesko kuća,Goldšmidova kuća

17.00  Povratak kući

Cena paketa:

Za grupe (iznad 15 osoba):   

U slučaju smeštalja u hotelu od 3-4 ­* : 225 EUR/ po osobi

U slučaju smeštalja u pansionu: 185 EUR/po osobi

sa dolaskom   1 dan ranije:

U slučaju smeštalja u hotelu od 3-4 ­* : 275 EUR/po osobi

U slučaju smeštalja u pansionu : 175 EUR/po osobi

Cena sadrži:

Cena ne sadrži:

Fakultativni program:

Noćno kpanje u Termalnoj i lekovitoj banji Anna od 21,00-do 24,00 sati.

Cena: 5 EUR/po osobi

Aerodromski transfer  : 50 EUR/fpo osobi