2019. July 27.

5. paket: Otkrijte blaga Subotičke secesisje! (trodnevni)

Turistički paketi za domaće goste svih uzrasta (srpski , madjarski)
Period rezervacije: 01.01 2019. – 30.12 2019.

Sadržalj paketa:

Smeštalj u hotelima 3-4­*-ili u pansionu sa polupansionom

  1. dan

10.00 Sastanak kod kancelarije  Turističkog informativnog centra Subotice

10.30 Poseta obnovljene Sinagoge ( sa vodičem)

Sinagogaje izgradjena po projektima Marcela Komora i Dežea Jakaba 1902 godine.Osim umetničke i estetske vrednosti njegova posebna vrednost je da  u Evropi jedina sinagoga koja   predstavalja  verziju madjarske secesije.Za ovaj stil su tipični motivi biljki  u u obliku paunovog pera, lale , stilizovane ruže, ljiljanikoje se pojavljulju na fasadia u unutrašnjosti na zidovima i  vitraže na prozorima . Vitraže je izradio Mikša Rot u svojoj radionici u Budimpešti.A ukrasi fasade u fabrici porculana  Žolnai u Pečuhu.

11.30 Poseta Rajhleove palate

Arhitekta  Ferenc  Rajhel za svoju budući stan i kancelariju je odabrao je  najllepši plac u Subotici .Za svoje potrebe bez ikakvih obaveza odbacivših sve šablone i prinude i napravio takav obljekat kome se mnogi dive.Ko vozom dolazi u Suboticu Rajhelova palata je prva zgrada koju áe da zapazi i posle toga postaje rob formi , ukrasa i neobičnog kolorita.

12.30 Ručak u centru grada

14.00 – 17.00 Obilazak Subotičke secesije sa posetom gradske kuće (sa vodičem)

Stanice: Gradska kuća, Hotel, Aranj Baranj,  palata Madjarske osnovne kreditne banker ,palata Dušana Stojkovića, palata, Jožefa Roznofskog, palata Austro-Ugarske banke

  1. dan

10.00  Secesijska šetnja u centru grada

Stanice: Palata Mikse Demetera, Palata Trgovinska banka subotice i okoline,Gradska najamna palata ,najamna palata Simeona Leovića

12.00 Ručak u centru Subotice posle odlazak za Segedin

16.00-18.00 Jedan komad Pariza obilazak grada peške 1. deo (sa vodičem)

U toku šetnje možemo upoznati najlepše secesijske zgrade Segedina ne samo spolja nego i izunutra.Luksuzne palate za gornju gradjansku klasu sa ogradom stepeništa od kovanog gvoždja sa originalnim keramikama i farbanim staklima.

Stanice:Kuća Beregi ,Dajčova palata ,  Grofova palata,  Rekova-palata

„Bilo je jedno relativno kratko vreme u istoriji madjarskog gradjevinarstva nepunih dvadeset godina neeposredno pre prvog svetskog rata kada su se stvorili uslovi koji su neophodni za gradjevinarstvo za koje možemo reći da je svetskog kvaliteta..Ovo je bilo doba secesije. Bio  je mir to je period privredne ekspanzije države i bilo je sredstava  i za skupe javne izgradnje.  Naročito u često zaostaloj „prašnjavoj „ niziji trebalo je stvoriti gradove.Gradili su gradske kuće , crkve,sinagoge,kasina i mnogo što šta drugo.Graditelji su  jedan za drugim dobijali narudžbe .Od poznatiljih Lehner,Lajta,Komor,Girgl,Baumhorn,i Medjasai ali na desetine su dobija narudžbee i manji poznati projektanti.To je bilo zlatno doba i na sreću da su većina zgrada su ostale do dan danas.

  1. dan

10.00 Obilazak jevrejske secesije sa posetom Nove sinagoge (sa vodičem)

Impozantna zgrada Nove sinagoge u Segedinu već  svojim dimenzijama impresionira  svoje posetioce. Visina kupole je 48,5 metara  i može da primi 1340 osoba Sinagoga je delo Lipota Bumhorna koji je napravio 22 sinagoge u Madjarskoj i u inostranstvu.Tada 1903.godine je izgradjena medju graditeljima sinagoga u Evropi popularnom  morsko secesijskom stilu.Najlepši deo sinagoge je unutrašnjost kupole, koja simbolizuje svet.Beskrajnost simboliziraju prema vrhu kupole sve tamniji delovi  kobaltno plave boje na kojem su razbačene  bezbroj zvezdi. Kupola stoji na 24 stuba koji simbolizuju  24 sata u danu.

Stanice: Zgrada jevrejske opštine,zgrada u ulici Jošika 14., Nova sinagoga

12.00 Ručak

14.00-16.00 Jedan komad Pariza obilazak grada 2. deo (sa vodičem)

Najpopularniji graditelj Segedina Ede Madjar, koji je nažalost umro jako mlad ali za manje od 8 godina je projektovao više desetina zgrada u Segedinu..Ali u stvarnosti znamo li gde se nalaze te zgrade ? Tokom šetnje  možemo upoznatinajlepša secerjiska  spolja i izuniutra dela  ovog genijalnog graditelja koji je osmislio Rekovu palatu!

Stanice: Palata Ungar-Majer ,Zgrada Trgovinske industrijske banke , kućaTedesko, kuća Goldšmidt

17.00 Povratak kući

Cena paketa:

Za grupe (Iznad 15  osoba):  

Smeštal u hotelu 3-4 ­* : 210 EUR/po osobi

Smeštalj u pansionu: 160 EUR/po osobi

Cena sadrži: