2019. July 27.

Otvaranje konferencije u Segedinu

Početna manifestacija projekta se odražala u Segedinskoja Reök palati,  26. juna 2018. gde su
prezentovani ciljevi projekta i delatnosti koje treba ostvariti kao i očekivani rezultati. Manifestaciju  koju je
otvori Šandor Nadj zamenik gradonačelnika grada  Segedina Župnog središta.