2019. September 03.

Segedina

Otkrijte Segedin i Suboticu njegove vrednosti Art Nouveau!

Pješačke staze Cultural Art Nouveau pomoći će vam da otkrijete zgrade Art Art Nouveaua iz dva grada.

Rute su označene na mapi kako bi vam pomogle da ih pronađete. Pored vrijednosti Art Nouveau, postoje dva grada i u našoj aplikaciji pronaći ćete ugostiteljsku ponudu.

Većina zgrada na informativnim tabli ima KR kodove tako da ih mogu skenirati.

Više informacija:

Tourinform Szeged
Adresa: 6720 Szeged, Széchenyi tér 12.
Tel.: +36-62/488-690, 488-699
E-mail: szeged@tourinform.hu, info@szegedtourinfo.hu
web: www.szegedtourism.hu