slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Szecessziós épített örökség

Szabadka és Szeged

Szeged és Szabadka, a Pannon síkság két nagyvárosa, 50 kilométerre található egymástól, Budapest és Belgrád között félúton. Hasonló történelmi sors mutatkozik mindkét városnál, mind a török hódoltság idején, mind pedig később az Osztrák-Magyar Monarchiában. Az 1879-es nagy árvíz után megújuló Szegeden és a vasút megérkezésével a gyors iparosodást megélő Szabadkán is tért hódít a századfordulón az egyedülállóan díszes építészeti stílus, a szecesszió. Mindkét város ekkor nyerte el jelenlegi nagyvárosi arculatát, eklektikus palotákkal, középületekkel gazdagodtak. A turisztikailag egyre népszerűbb városok az épített örökségüknek is köszönhetik egyre nagyobb látogatottságukat. Emellett több területen is hasonlóságokat mutatnak, mint például gazdag gasztronómiai kínálattal rendelkeznek, természetes vizekben gazdag mindkét terület, változatos rendezvénykínálat várja az érdeklődőket mindkét városban. Amiben ugyanakkor igazán hasonló és egyben kiemelkedő a két város, az a látványos és lenyűgöző szecessziós építészetük.

A szecesszióról

Az új művészeti irányzat, amelyet a XIX. század végén, a XX. század elején a gyorsuló iparosodás, a városiasodás, és a gyorsan változó társadalom indított útjára, fellázadt a historizmus merev szabályai és az uralkodó ízlés ellen. Épp emiatt a szecesszió inspirációt nem az előző korokban és korábbi művészeti stílusokban keresett, hanem ötleteit a természetből, az ott előforduló alakzatokból és szerkezetekből merítette. A szecesszió rányomta bélyegét a modern élet minden területére. A szecesszió nem csupán művészeti stílus, életstílus is egyben. A szecessziós építészetet a buja, semmitől sem korlátozott formák, ívelt vonalak, hullámzó vonások és szokatlan színkombinációk jellemezték. A hangsúlyos asszimmetria, az új anyagot és építészeti technikák alkalmazása az épületeknek sajátos plasztikusságot, a néha túlzó szecessziós díszítés pedig játékosságot kölcsönzött. A geometriai és növényi motívumok valamint a női alakok váltak Európa szerte az építészek kedvelt motívumaivá. Alapjában véve nemzetközi irányzat, amely a különböző közegek nemzeti érzületeitől vezérelve különböző formákat öltött. Ausztriában bécsi szecesszióként, Németországban Jugendstil, Franciaországban és Belgiumban Art Nouveau, Angliában Modern Styl, Olaszországban stile floreale (virágos stílus), az Osztrák-Magyar Monarchiában pedig szecesszióként ismerték.

A szecesszió Szabadkán

A XIX. és a XX. század fordulóján az Európa-szerte tapasztalt forrongás a művészetekben, a tudományban és az élet egyéb területein Budapesten keresztül az akkor még ugyanazon országhoz tartozó Szabadkát is elérték. A béke és a gazdasági fellendülés időszakában Szabadkán is felizzott az építkezési láz. Az Európából érkező változások lassacskán Szabadka építészetében is kifejezésre jutottak, de továbbra is két irányzatot, két áramlatot képviseltek. Az egyik irányzat az olyan európai központok felé fordult, mint München, Bécs, Párizs és London, a másik, az erőteljesebb, a szecesszió nemzeti, magyar változatát képviselte.  Az európai irányzat elemei gyakrabban fordultak elő, a szecesszió magyar változata pedig csak néhány épülettel, de fekvésüket, rendeltetésüket tekintve uralták a várost és hozzájárultak ahhoz, hogy Szabadkát a szecesszió városaként tartsák számon. Ezek a Városháza, a Zsinagóga, a Raichle-palota, a bankok épületei…

Az avantgárd magyar művészek európai kollégáikat követve úgy vélték, hogy az ipari fejlődés tönkretesz mindent, ami szép, ezért a művészeteket be kell ágyazni a mindennapokba, a népi építészetre és a hagyományokra támaszkodva, helyi anyagok felhasználásával. A nemzeti sajátosságok után kutatva, a népművészetet és a népi építészetet tanulmányozva létrejött a szecesszió magyar változata, ez a jellegzetes könnyen felismerhető építészeti stílus.

A helyi építészek minden tudása, képessége, összeses ismereteik és utazásaik ellenére a nagyvárosok lelkülete, az újfajta építészet Szabadkára csak azután tört be, miután felkéréseket kaptak a budapesti és más városok alkotói. Itt kell megemlíteni Komor Marcellt és Jakab Dezsőt, Raichle Ferencet, a Vágó testvéreket, Vadász Pált, valamint azokat a helybeli építészeket, akik magukévá tették az újdonságokat, mint például Macskovics Titusz vagy Salga Mátyás.

A szabadkaiak óriási tettvágya, az ihletett építészek, művészek és kézművesek – akik számos szecessziós épületet hoztak létre – Szabadkán és a közeli Palicson – olyan létesítményeket alkottak, amelyek egy évszázaddal később is ugyanolyan szépek, látványosak és izgalmasak.

A szecesszió Szegeden

Az 1879. évi nagy árvíz utáni újjáépítés határozta meg Szeged mai arculatát. A régi épületek nagy része akkor összedőlt s helyükön új paloták emelkedtek. Erre emlékezve jegyezték fel a szegedi Városháza egyik vitrázsán Ferenc József császár ígéretét: „Szeged szebb lesz, mint volt”. És így is lett. A XX. század elején új, szecessziós épületeket emeltek, amelyek megtalálták saját helyüket a már kialakult városközpontban.

Szegeden – akárcsak Szabadkán – a szecessziós építkezés két irányvonala érhető tetten. Az egyiket az avantgárd magyar művészek képviselték, akik európai kollégáikat követve úgy vélték, hogy az ipari fejlődés tönkretesz mindent, ami szép, ezért a művészeteket be kell ágyazni a mindennapokba, a népi építészetre és a hagyományokra támaszkodva, helyi anyagok felhasználásával. A nemzeti sajátosságok után kutatva, a népművészetet és a népi építészetet tanulmányozva létrejött a szecesszió nemzeti jegyeket magán viselő irányzata, a magyaros szecesszió. Ez nem csupán esztétikai újításokat hozott magával, hanem az építmények lényegébe hatolt. A természetes motívumok, a levelek és a tulipánok habarcsba öntve, összefonódva áramlanak a homlokzatsíkon, legtöbbször Zsolnay-kerámiában és terrakottában vagy kovácsoltvas formájában. Ezek a motívumok tovább haladva behúzódnak az épületek belsejébe, a piktorok ügyes kezével kifinomult vonalak és színek formájában jelennek meg a falakon, ki egészí tve növénymi ntás kerámi ával,  lángolószí nű és mi ntáj ú vitrázsokkal. Vonulásuk azonban még ezzel sem ér véget, megtaláljuk őket kovácsoltvasból, sárga- és vörösrézből a belső berendezéseken, bútorokon is.

A másik irányzat építészei az európai hatásokat tükröző épületeket hoztak létre. A neves magyar építészt, Magyar Edét – akinek a munkássága meghatározta Szeged központjának arculatát – nem véletlenül hasonlítják a világhírű katalán építészhez, Gaudihoz. Ehhez az irányzathoz tartozott Raichle Jenő Ferenc is, akinek az építményei a szomszédos Szabadkát is ékítik. E két építész mellett, akik a legszebb és legtöbb épületet Szegeden valósították meg, számos más, főleg budapesti építész is rányomta kézjegyét erre a városra. Közülük említsük meg Baumhorn Lipótot, az Új zsinagóga tervezőjét, Lechner Ödönt, Hajós Alfrédot és Foerk Ernőt.

A város két folyó torkolatánál fekszik, ezért  lehetséges, hogy a víz motívumai szándékosan jelennek meg Szeged épitészetében. Tetten érhető a víz ábrázolása hullámzó formákként és vonalakként, vízi növények, virágok és misztikus parti hangulat ábrázolásaként.

Szeged
Loading
Vissza a térképhez
Szabadka
Loading
Vissza a térképhez
Palics
Loading
Vissza a térképhez
Szecessziós

Szecessziós

turisztikai

csomagok

5. csomag: Fedezd fel Szabadka és Szeged szecessziós értékeit! (2 napos)

Akadálymentes turisztikai csomag
Foglalható: 2019. 01.01. – 2019.12.30.

Tovább

4. csomag: Fedezd fel Szeged szecessziós értékeit! (2 napos)

Akadálymentes turisztikai csomag
Foglalható: 2019. 01.01. – 2019.12.30.

Tovább

Még több csomag
A projekt bemutatása

A projekt bemutatása

A projekt címe:
Határtalan szecessziós kultúránk

Rövidítés: ArtNouveau
Projektazonosító: HUSRB/1602/31/0111
Elkülönített forrásösszeg: 190.332,00 euró
EU hozzájárulás (IPA): 161.782,20 euró
A projekt kezdete: 2018. 04. 01.
A projekt zárása: 2019. 09. 30.
Vezető kedvezményezett:
Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

1. kedvezményezett:
Turistička organizacija grada Subotice (Szabadka Város Turisztikai Szervezete)

Elérhetőség:

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
Cím: Magyarország, 6720 Szeged,
Széchenyi tér 12.

Kapcsolattartó: Ács Szilvia
Email: szeged@tourinform.hu
Telefonszámok: +3662488690

Projekt leírása:

Szeged és Szabadka, mint a látogatók kedvelt célpontjai, nemcsak földrajzilag, de turisztikai vonzerőik szempontjából is közel állnak egymáshoz. A két település szecessziós öröksége és épületei olyan egymást kiegészítő helyi vonzerőt képviselnek, amelyre építve a két város együttesen egy közös, határon átnyúló turisztikai célpontot tud alapozni. A projekt célja a régió értékeinek megismertetése a látogatókkal, illetve a vendégéjszakák, így a határon átnyúló régióban eltöltött napok számának növelése. A két város turisztikai intézményei már eddig is jelentős lépéseket tettek a turisztikai együttműködés területén, ami a projekt megvalósítása által magasabb szintre emelkedik.

A projekt keretében hangsúlyt kap a Szeged-Szabadka Közös Turisztikai Desztináció népszerűsítése a projekt célterületén kívül, főképp azokban az országokban, ahonnan a legtöbb látogató érkezik az idegenforgalmi statisztikák szerint.

A közös arculat a turisztikai rendezvényeken, kiadványokban, illetve az egységes és hasonló fejlesztések a két város idegenforgalmában hozzájárulnak ahhoz, hogy a két város ne maradjon egymástól független, „egynapos” látogatási célpont, hanem együttesen vonzza, és bírja maradásra a látogatókat.

Egyebek között a következő főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt keretében: turisztikai akcióterv, közös „design” és közös kiadványok készülnek a közös turisztikai desztinációra; a látogatók és egyéb érintettek felé egységes megjelenés annak érdekében, hogy bevonzzák őket a célterületen kívülről; mobil applikáció fejlesztése a turisztikai attrakciókra, továbbá i-beacon és Braille jelek elhelyezése; a szecessziós örökséghez kapcsolódó események megrendezése és lebonyolítása.

Projekttevékenység

Projekttevékenység

Akcióterv

Szeged – Szabadka turizmusfejlesztési stratégiára épülő közös akcióterv kidolgozása, mely tartalmazza a kidolgozott turisztikai csomagokat és azok piacra juttatásának stratégiáját 2018-2022 között.

Szecessziós épületekre kihelyezett információs tábla

15 szegedi és 15 szabadkai szecessziós épületre tervezünk információs táblát kihelyezni. Amely egy kb. 30 × 60 cm-es plexi tábla lenne, melyen 3 nyelven (magyar-szerb-angol) 3-4 sorban bemutatjuk az épületet (tervező, építés dátuma, rövid leírás). A táblákat QR kódokkal látjuk el, melyek egy 3D-s virtuális túrát tartalmaz az épületbelsőben és bővebb leírásokat az épületről.

A szecessziós épületek 3D-s virtuális sétái

A 30 szecessziós épület belső tereinek körbe fotózása és bemutatása webséta keretében.

Gyerekeknek szóló foglalkoztató füzet kidolgozása

A foglalkoztató füzet 9-12 éveseknek szóló, a szecessziót, mint művészeti irányzatot játékos formában bemutató, oktatási célokat segítő ingyenes kiadvány lenne, melyet eljuttatnánk oktatási intézményeknek és az információs irodákban terjesztenénk. A kb. 24 oldalas kiadvány tartalmazna egy olyan feladatsort is, mely a két város szecessziós épületeinek megismerését segítené elő.

„Határtalan” Szecessziós Világnap szervezése

Június 10-dike a Szecesszió Világnapja, melynek keretében 1 napos programsorozat kerül megrendezésre Szegeden, a Reök-palotában és Szabadkán egyaránt. A rendezvény keretében zenés épületfestés, work shop-ok gyerekeknek és felnőtteknek, szecessziós divatbemutatók, ingyenes szecessziós séták kerülnek megrendezésre. A korábban gyerekeknek meghirdetett szecessziós rajzverseny nyertes munkáinak bemutatója a téren kiállított szabadtéri állványokon.

Közös szecessziós weboldal

A honlapon megjelenítjük a projekt során megvalósuló eredményeket. Feltüntetjük a fontosabb szecessziós épületeket leírással Szegeden és Szabadkán, a közös turisztikai utazási csomagokat.

Közös mobil applikáció

A két város szecessziós értékeit mobil applikáción keresztül is szeretnénk ismertté tenni a turisták körében, hogy minél szélesebb körben eljussanak az érdeklődőkhöz.

Turisztikai kiadványok

A projekt keretében turisztikai információs füzetek készülnek több nyelven a két városról.

Katalógus utazásszervezőknek, melyből tájékozódhatnak, hogy milyen turisztikai szolgáltatásokat vehetnek igénybe a turisták Szegeden és Szabadkán.

Rendezvények

Rendezvények

2018. június 26.

Nyitó konferencia Szegeden

A projekt nyitórendezvényére Szegeden került sor, a Reök -palotában, 2018. június 26-án, ahol
bemutatásra került a projekt célkitűzése, a megvalósítandó tevékenységek és a várható eredmények. A
rendezvény Nagy Sándor, Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere nyitotta meg.

Galéria

Elérhetőségek

Elérhetőségek

Keressen bennünket!