SRHUEN

Forbatova zgrada

Ime zgrade: Forbatova zgrada
Grad, adresa: Szeged, Dugonics tér 11. – Tisza Lajos krt. 60.
GPS podatci: N 46.250276, E 20.144741
Izgrađen: 1911–1912
Arhitekta: Baumhorn Lipót
Naručilac: Forbáth Leó
Izvođač radova: Forbáth Leó

Na južnom delu Dugoničevog trga je 1911-1912. godine izgrađena secesijska zgrada, zvana Forbatova ili Milerova. Projekat je izradio Lipot BAUMHORN. U vreme velike segedinske poplave je plac bio u vlasništvu gradskog glavnog notara, Janoša RAJZNERA. Prilikom velike izgradnje posle poplave je u uglu trga nastao novi plac u obliku trougla sa odsečenim vrhom. Tamo se nalazila stara, prizemna zgrada, na mestu koje je izgrađena ogromna najamna zgrada segedinskog lekara Lea FORBATA, koja do dana današnjeg markantno utiče na izgled celog trga. Građevinska dozvola za impozantnu trospratnicu sa ulazima sa tri ulice je izdata 21. juna 1911. godine, a dozvola za useljenje za nepunih godinu dana, 27. aprila 1912. godine. Na prizemlju su bile prodavnice, a iznad stanovi za iznajmljivanje.

Forme i motivi fasadnih ukrasa, izrada i raspored balkona pokazuje sličnost sa drugim segedinskim najamnim zgradama projektanta Baumhorna, kao što se pojavljuju i njegovi omiljeni ukrasi: istorijske geometrijske forme, maske, stubovi. Osim pravougaonih prozora na trećem spratu mogu da se vide i prozori trapeznog oblika, ta omiljena forma prozora na secesijskim zgradama.

Veoma je naglašen centralni deo zgrade sa bulevara Lajoša Tise: dugi balkoni i karakteristični zabat, gde je na središnjem delu ugrađen ovalni prozor sa drvenim prečkama.

Ukrasi od kovanog gvožđa na zgradi su delo segedinskog majstora, Antala KEČKEMETIJA. Među motivima rešetke na kapijama – osim pravougaonih oblika – možemo uočiti i makove čaure, koji motiv u Segedinu baš i nije rasprostranjen.