SRHUEN

Marerova (Márer) kuća

Ime zgrade: Marerova (Márer) kuća
Grad, adresa: Segedin, Tisza Lajos bulevar 109.
GPS podatci: N 46.2460, E 20.1489
Izgrađen: 1911
Stilske oznake: Secesija
Arhitekta: Laslo Tobiaš (1883–?), (Tóbiás László), Moric Pik (1883–1945) (Pick Móric)
Naručilac: Armin Marer (Márer Ármin) trgovac.
Stepen zaštite/Konzervatorsko rangiranje: Objekat je spomenik kulture.

Originalna namena/funkcija objekta

Izmene

Izgrađen je kao mlin za papriku, međutim tokom izgradnje došlo je do promene funkcije objekta tako da je na kraju pretvoren u stambenu zgradu. 1941. godine pretvoren je u sklonište, a 1950–1951. u njega su smeštene obućarske zadruge. Nakon toga useljena je centralna Biblioteka Medicinskog Fakulteta Albert Sent-Đerđi (Szent-Györgyi Albert), a kasnije i dekanat. 2008. godine jedna prostorija u objektu pretvorena je u spomen sobu Alberta Sent-Đerđija.

Opis zgrade, analiza

Obnovljeni objekat, razigranom fasadom, nestašnom dinamikom i asimetrijom, primer je jedinstvene atmosfere geometrijske secesije. Naš pogled može vrlo lako da se izgubi u uzbudljivoj igri robusne forme fasade, gde se nadovezuju zatvoreni erkeri, rizalit sa lođom, spratna kula, ugaoni toranj sa naizmeničnim otvorima prozora na zabatima, krovni toranj. Ćudljivi ritam naizmenične vertikalne i horizontalne podele uređuje plastične fasadne detalje oslonjene jedne na druge. U zagrljaju velikih formi nalazimo, sa grotesknim ukusom oblikovane bizarne maske, oči sove, fine čipkane geometrijske ukrase u malteru. Posebno je lepa umetnički oblikovana kapija od gvozdenih traka sa rešetkom od kovanog gvožđa.

Literatura

Nagy Zoltán, A szecessziós építészet Szegeden, Szeged története 3/1, Szeged, 1991.Csongrád megye építészeti emlékei, Szeged, 2000, O. Csegezi Mónika szócikke

Bagyinszki Zoltán-Gerle János, Alföldi szecesszió, /Art Nouveau in the Alföld Debrecen, 2008.