SRHUEN

Plave vaze

Ime zgrade: Plave vaze
Grad, adresa: Subotica, Park heroja bb, ispred hotela ,, Jezero” i ispred hotela ,,Park”
GPS podatci: N 46.0985, E 19.7591
Izgrađen: 1910
Stilske oznake: Mađarska varijanta secesije
Arhitekta: Fridrih Oman (1858–1927) i Josef Hakhofer(1863–1927), austrijski arhitekti
Naručilac: Vlasnik fabrike Žolnai iz Pečuja, Mikloš Žolnai, je tokom svoje posete Subotici i Paliću 1910. godine poklonio dve plave vaze za palićki park.
Izvođač radova: Proizvedene su u fabrici Žolnai.
Stepen zaštite/Konzervatorsko rangiranje: Javni spomenik.

Istorijat vaza

U periodu od 1898. do 1903. godine Fridrih Oman je dizajnirao svaki detalj u Gradskom parku Beča. Medju njima su bile i keramičke vaze koje su izvedene u Žolnai fabrici u Pečuju i postavljene u udubljenju zidova u Gradskom parku. Za dekorativne elemente parka bilo je planirano da se uradi 6 plavih vaza, visokih 183 cm. U fabrici je urađeno više kopija. Tako su dve dospele i na Palić 1910. godine.

Izmene

Palićke plave vaze nisu jedine, u Pečuju se nalaze još dve, u Beču je bilo 6 vaza, danas nema više nijedne. Plave vaze na Paliću bile su slomljene, ali su sastavljene i danas opstaju. Vaza ispred hotela Jezero je razlupana 80. tih godina 20. veka i sastavljena je u subotičkom muzeju. Druga vaza je oborena 1992. godine, napukla je celom dužinom. Ponovo je postavljena na mesto.

Opis vaza, analiza

Plave vaze u parku, koje nose lik sa zaustavljenim krikom i stilizovanom secesijskom ornamentikom, projektovane su za centralni gradski park Beča. Danas ih u Beču više nema, ali kod nas još traju.

Literatura

Mr Aladžić Viktorija, Stogodišnjica plavih vaza, Secesija u Subotici – Szecesszió Szabadkán (urednik: Krstić, Boško) Subotica – Budapest, 2002 151.

Duranci Bela, Gabrić Počuča Vera, Javni spomenici opštine Subotica, Subotica, 2001, 62,63.

Prčić Vujnović Gordana, Velika izgradnja Palića 1902-1912. Rukovet br 4-5-6/1998, Subotica, 1998, 46–57.