SRHUEN

Velika terasa

Ime zgrade: Velika terasa
Grad, adresa: Subotica, Park heroja bb
GPS podatci: N 46.0987, E 19.7584
Izgrađen: 1909-1913
Stilske oznake: Mađarska varijanta secesije.
Arhitekta: Arhitekti iz Budimpešte Marcel Komor (1868–1944) i Deže Jakab (1864–1932)Sobodan kraljevski
Naručilac: grad Subotica je finansirao izgradnju Palića.
Izvođač radova: Preduzimač Lajoš Fazekaš je izvodio radove, rukovodilac gradilišta bio je Deže Jakab, a nadzor nad radovima vršio je Pal Mamuzić.
Stepen zaštite/Konzervatorsko rangiranje: Spomenik kulture.

Originalna namena/funkcija objekta

Izmene

Šetalište koje prolazi kroz objekat deli prizemlje na dve celine, u jednoj je bila smeštena poslastičarnica, a u drugoj restoran, obe sa prostranim terasama orijentisanm ka jezeru. Ka parku su gledala dva apsidalno rešena bazara u kojem su se nalazili berbernica, prodavnica igračaka i papira. One su porušene 70. tih godina i ponovo vraćene tokom poslednje restauracije koja je još u toku. Bočnim stepeništima se pristupa na spratni pojas koji natkriljuje prolaz i povezuje dve celine u jedinstven kubus. Tu u centralnom delu je bila smeštena višenamenska sala u kojoj su priredjivani balovi, koncerti, zabave i pozorišne predstave. Otvarala se prema parku sa terasom iznad bazara, dok je pozornica sa prostorijama za umetnike i terasom gledala prema jezeru. Ovaj višenamenski objekat je tokom svog postojanja od sto godina menjao funkciju, tu se nalazio sportski klub, u velikoj sali se igrao tenis, u suterenu je bila umetnička kolonija, bio je tu i disko klub, a dugo je stajao i bez ikakve namene. Rekonsrukcija, restauracija i revitalizacija objekta je započeta 2006. godine, a traje i danas. Usled nedostatka para razvukla se na duži period. Ovim objekat zadržava multifunkcionalnost, planirano je da se pored navedenih funkcija u sali vrše i projekcije filmova.

Opis zgrade, analiza

Lepotu daju proporcije, splet konstruktivnih elemenata, igra masa, oblika, boja i otvora. Jedina dekoracija je u vidu floralnih motiva ugravirana i perforirana u drvene elemente. Velika terasa se posle mnogo godina propadanja ponovo vraća u život.

Literatura

Duránci,Béla, A Vajdasági épitészeti szecesszió, Újvidék 1983, 72-78.

Martinović Cvijin,Kata, Subotički opus Komora i Jakaba,Subotica 1988,61,62.

MZZSK Subotica, Zaštitar, zbornik zašite nepoktretnih kulturnih dobara, Subotica 2006, 137, 138.

Prcić Vujnović Gordana, Velika izgradnja Palića 1902-1912. Rukovet br 4-5-6/1998, Subotica, 1998, 46-57.

Secesija u Subotici – Szecesszió Szabadkán (urednik: Krstić, Boško) Subotica – Budapest, 2002, 65-67.