SRHUEN

Hotel ,,Zlatno jagnje”

Ime zgrade: Hotel ,,Zlatno jagnje”
Grad, adresa: Subotica, Korzo 3.
GPS podatci: N 46.100601, E 19.666346
Izgrađen: 1857
Stilske oznake: Minhenska secesija
Arhitekta: Projektant prvobitnog objekta je nepoznat, projekat adaptacijeje uradio subotički arhitekta Titus Mačković.
Naručilac: Andraš Lihtneker
Stepen zaštite/Konzervatorsko rangiranje: Spomenik kulture.

Istorijat zgrade

Hotel je izgrađen 1857. godine. Prvu veliku adaptaciju doživeo je 1886. godine prema projektima subotičkog arhitekte Geze Kocka, u stilu eklektike. Njega je angažovao tadašnji vlasnik Andraš Lihtneker, da bi nakon 18 godina gostiona bila ponovo adaptirana prema projektima uvaženog subotičkog arhitekte Titusa Mačkovića. Tada objekat dobija izgled sa obeležjima secesije. Ovaj izgled je zadržan prilikom rušenja objekta 1985. godine, s tim da su u prizemlju formirane arkade i izgled objekta kakav mi danas poznajemo.

Izvorna funkcija objekta

promene

Gostiona ,,Zlatno jagnje” izgrađena je sa restoranom u prizemlju i hotelskim sobama na spratu. Niz godina bila je među najomiljenijim mestima u gradu za okupljanje.

Tokom 1985–1986. godine objekat je porušen, fasada je potpuno rekonstruisana, a dograđen je novi objekat u funkciji Doma JNA (Jugoslovenske narodne armije). Kasnije je dobio višenamensku funkciju, bio je mesto za ugostiteljsku delatnost, odnosno za rekreaciju. Objekat je vec duže vremena bez ikakve namene izložen propadanju.

Opis zgrade, analiza

Fasada sa elementima minhenskog jugendstila danas čuva uspomenu na zlatan period drugog po redu hotela i gostionice u gradu ,,Zlatno jagnje” koje je nakon pedeset godina od izgradnje, početkom 20. veka, adaptirano znalačkom rukom Titusa Mačkovića, subotičkog arhitekte. Tada je hotel, potpuno uređen u vladajućem stilu, ponovo stao u red aktuelnih građevina društvenog života građanstva. Kada je osamdesetih godina prošlog veka građevina srušena i umesto nje izgrađena zgrada Doma vojske, fasada sa isprepletanim viticama secesijskih linija, motivima srca i velikim vitražima ostala je da sačuva ambijent glavnog šetališta, Korza, sa prekretnice vekova. Tada su nestali i vitraži koji su u gornjim pojasevima velikih lučnih portala činili secesijsku sliku kompletnom.

Literatura

Dokumentacija MZZSK Subotica

MZZSK Subotica, Zaštitar, zbornik zašite nepoktretnih kulturnih dobara, Subotica 2006, 184,185.

Secesija u Subotici, A szecesszio Szabadkan, Subotica, Budimpešta.