SRHUEN

Segedinsko-čongradska štedionica

Ime zgrade: Segedinsko-čongradska štedionica
Grad, adresa: Szeged, Takaréktár u. 7, 6720
GPS podatci: N 46.255303, E 20.149960
Izgrađen: 1905
Stilske oznake: Eklektikus stílusban, klasszicista és - kisebb mértékben - romantikus stílusjegyekkel
Arhitekta: Baumhorn Lipót
Izvođač radova: Klauzál Gábor
Stepen zaštite/Konzervatorsko rangiranje: Műemléki besorolás

Segedinsko-čongradska štedionica je počela sa radom u Segedinu dana 01. oktobra 1845. godine. Projektovanje novog sedišta centralne štedionice je naručeno od arhitekte Lipota BAUMHORNA 1903. godine. Posle toga su počeli izvođački radovi na zgradi koja je od velikog značaja za urbanističku celinu grada, a trajali su sve do 1905. godine.

Na prizemlju, u ulici Takarektar (Štedionica) su bile kancelarije same Štedionice i dva osiguravajuća zavoda, na Sečenjijevom trgu su otvorene prodavnice, a na spratovima su bili stanovi.

Na dvospratnici je vidljiv uticaj bečke i berlinske secesije, između prozora kvadratnog oblika je ukrasna ornamentika: buketi i nizovi listova. Na fasadi su raznoliki motivi glava, a pored grbovi: Segedina i istorijskih županija. Simbolični motivi košnica, koji upućuju na štednju se nalaze i na dekoracijama fasade i na ukrasu kupole tornja.

Dvorišna fasada je uokvirena sa žutim trakama od cigala, a iznad drugog sprata se takođe nalazi košnica, a oko nje simbolične pčele u vidu tačkastih ciglenih motiva. Dekorativno polukružno stepenište ukrašavaju šareni vitražni prozori.

Na gornjem delu fasade na Sečenjijevom trgu je reljef od krečnjaka, alegorija industrije i poljoprivrede. Kombinaciju slova SzTP, koja upućuje na Segedinsku štedionicu (Szegedi Takarékpénztár) ćemo naći na više mesta na zgradi: u motivima kamene ograde stepeništa i u uglovima fasadnih ukrasa. Ukrasni detalji od kovanog gvožđa su delo segedinskog majstora Đerđa KONJE.