SRHUEN

Vile blizanci

Ime zgrade: Vile blizanci
Grad, adresa: Rafai (Raffay), Trg Lehner 2/A, Siđarto (Szígyártó), Trg Lehner 2/B
GPS podatci: N 46.2585, E 20.1481
Izgrađen: 1902-1903
Stilske oznake: Secesijski
Arhitekta: Pal Kotai (Kótay Pál) (1868–1934) arhitekta
Naručilac: Laslo Rafai (Raffay László), i Albert Siđarto (Szígyártó Albert) nekadašnji profesori srednje tehničke škole.
Stepen zaštite/Konzervatorsko rangiranje: Objekat je pod zaštitom spomenika kulture.

Originalna namena/funkcija objekta

Izmene

Rafai kuća je do 1990.godine funkcionisala kao stambena zgrada, potom je prema projektima Tamaša Lasla (László Tamás) 1992. godine osnovan studentski dom piarijskog fakulteta Šandora Šika (Sik Sándor) za smeštaj 24 osobe. Siđarto kuća i dalje funkcioniše kao stambena zgrada. Ukrasi od keramike su umereno i sa ukusom primenjeni na ovom objektu i time daju primer posebne atmosfere secesijske dekoracije.

Opis zgrade, analiza

Na trgu Lehner, primer porodične kuće dva profesora Više tehničke škole pokazuje da je novi duh secesijskog stila plodno uticao na period rane industrijalizacije. Na Rafai kući koja se nalazi na unutrašnjoj poziciji, ispod glavnog venca čitavom dužinom fasade proteže se dekorativni ukrasni elemenat od glazirane keramike, ukras satkan od perli; harmonija, dobre proporcije i umerena želja za ukrašavanjem ovladava izgledom. Ugaoni objekat, Siđarto – kuća, čini se pompeznijom, sa dekorativnijom izradom. Izdašna primena ukrasnih elemenata od fasadne opeke, kao i prozorski otvori krunisani keramičkim ukrasima jarkih boja sa motivima paunovog perja, daju objektu jedinstven izgled. Obe kuće dokazuju da se spajanjem dobrog ukusa za stil i visokog nivoa zanatskog znanja može stvoriti trajna vrednost.

Literatura

Nagy Zoltán, A szecessziós építészet Szegeden, Szeged története, 3/1, Szeged, 1991

Csongrád megye építészeti emlékei, Szeged, 2000, O. Csegezi Mónika szócikke

Bakonyi Tibor, A századforduló építészete Szegeden, Műemlékvédelem, 1980. 3. sz.

Bagyinszki Zoltán – Gerle János, Alföldi szecesszió, /Art Nouveau in the Alföld Debrecen, 2008.