SRHUEN

Zonenbergova palata

Ime zgrade: Zonenbergova palata
Grad, adresa: Subotica, Ulica Dure Dakovića br. 3.
GPS podatci: N 46.10195, E 19.6687
Izgrađen: 1910
Stilske oznake: Mađarska varijanta secesije
Arhitekta: Isidor Štrasburger i Lajoš Gomboš
Naručilac: Vlasnik parcele i graditelj bio je čuveni subotički muški krojač Šalamon Sonenberg.
Stepen zaštite/Konzervatorsko rangiranje: Valorizovan je kao objekat od posebne vrednosti u okviru gradskog jezgra – prostorne kulturno istorijske celine od velikog značaja.

Originalna namena/funkcija objekta

Izmene

Pošto je parcela orijentisana na dve ulice, vlasnik je 1909. godine podneo molbu za dozvolu da na ovoj parceli podigne dvospratnu palatu prema ulici Alberta Kalaija (danas: Đ. Đakovića) i jednospratnu najamnu palatu orijentisanu ka ulici Bodoga Corde (danas: Lajoša Korvina). Šalamon Sonenberg je naredne godine predao drugu molbu da prema novom projektu Isidora Štrasburgera podigne i u Cordinoj ulici dvospratnu najamnu palatu. Obe palate su imale po jedan trosoban stan na svakoj etaži. Najlepši je bio stan na prvoj etaži. Oba objekta su L osnove i dvorišni kraci im se spajaju. U dvorišnom traktu su bile ekonomske prostorije kao kuhinja i ostava dok su prema ulici bile orijentisane trpezarija, salon i sobe. Ovde se danas nalazi Generalni Konzulat Republike Mađarske.

Opis zgrade, analiza

Malo je najamnih i stambenih palata u gradu izgrađeno sa elementima mađarske secesije. Ta privilegija je pripadala javnim građevinama. Graditelji su se radije opredeljivali za manje zahtevne i jeftinije fasade izvedene u malteru i gipsu, s obzirom da je primena prirodnih materijala, fasadne opeke, mozaika i vitraža, a pogotovo Žolnai keramike povećavala vrednost radova. Čuveni modni krojač Zonenberg je svoj status u gradu želeo istaći skupom fasadom koja pleni poglede. Mada se nalazi u neposrednoj blizini Rajhlovih palata, i kao i ona s ponosom nosi Žolnai dekoraciju, među njima postoji suštinska razlika. Njegova palata svojim krutim pravolinijskim formama i cvetnim motivima utisnutim u pravilne geometrijske oblike, dostojanstveno i bez kompleksa stoji pored slobodno oblikovanih razigranih formi neponovljivih Rajhlovih palata.

Literatura

Prčić Vujnović, Gordana – Aladžić, Viktorija – Grlica, Mirko, Gradotvorci 1, Subotica, 2006, 120-123.Mr Aladžić Viktorija, Grlica Mirko, Prčić Vujnović Gordana, Secesijski objekti u Subotici i na Paliću, Secesija u Subotici, A szecesszio Szabadkan, Subotica, Budimpešta, 152–155.